Chó nằm trên người 20 tiếng để sưởi ấm và cứu mạng chủ trong đêm lạnh giá