Chờ máy bay cất cánh quá lâu, hành khách mở cửa thoát hiểm cho thoáng

12/0,791