Cho 3 cây ở chung 1 "nhà", tưởng là dở mà có tiền nhiều hơn