Chính thức tăng thuế gấp đôi, “cửa” cho xe cũ nhập khẩu hẹp lại