Chim khổng lồ mắc kẹt vào đầu máy bay sau va chạm trên không