Chiều nay, mưa đá, dông sét có thể xảy ra trên diện rộng

19/0,393