Chiêm ngưỡng các bãi đậu 350.000 ô tô diesel bị thu hồi của Volkswagen