Chiêm ngưỡng bồn tắm làm từ gỗ hóa thạch có giá 45 tỷ đồng