Chiêm ngưỡng bộ gốm sứ đặc biệt trong tiệc chiêu đãi tại APEC 2017