Chiếm đoạt trên 2 tỉ đồng, chủ đại lý bia trốn truy nã