Chiếm đoạt 14 tỉ đồng, nguyên phó chủ tịch xã nhận án