Chiếc xe Liên Xô huyền thoại Volga sắp hồi sinh, có mặt tại Việt Nam?