Chiếc xe khách vượt 10km đường rừng mỗi ngày để đưa đón học sinh đến trường miễn phí