Chiếc đồng hồ gốc me tuổi đời trăm độc nhất vô nhị đất Việt