Chỉ vì hành động vô ý này, ông bố khiến con trai bị xuất huyết não