Chi tiền tỷ đào tạo tiến sĩ, về nước nhận lương mấy triệu đồng