Chi phí bảo vệ ông chủ Facebook tăng lên 10 triệu đô/năm