Chỉ cần 1 nắm lá 'tiễn biệt' bệnh viêm xoang, nhức đầu, sổ mũi: Nếu đang mang bệnh đừng bỏ qua