Chi 12 nghìn tỷ đồng để đào tạo 9.000 tiến sĩ: Dư luận lo ngại thêm tiến sĩ 'dỏm'