Chém tử vong bạn vì bị nói "điên hay sao mà uống rượu một mình"