“Chế” ảnh bôi nhọ người khác: phạt đến 10 triệu đồng