Chạy việc hàng trăm triệu: 'Nhắm mắt đưa chân' đổi lại cái gì?