Cháy trường học ở TP.HCM, hàng trăm học sinh phải di tản

14/0,507