Cháy ô tô trên cầu Thuận Phước, cột khói bốc cao hàng chục mét