Cháy ở Diamond Plaza quận 1, nhiều người hoảng loạn tháo chạy

15/0,422