Cháy nhà ở San Jose làm 3 người gốc Việt chết, 1 người nguy kịch