Cháy lớn tại một vũ trường ngay trung tâm thành phố Nha Trang