Cháy lớn, 3.000m2 pin năng lượng dự án điện mặt trời ra tro