Cháy khách sạn tổ chức thi Hoa hậu Georgia, 11 người thiệt mạng