Cháy cửa hàng tạp hóa khóa trái, 2 bố con tử vong

19/0,407