Cháu tử vong, bà ngoại nằm thoi thót bên chai thuốc trừ sâu