Chấp nhận làm tình nhân, cô tiếp viên nhận cái chết bi kịch, gần chục năm chưa tìm thấy thi thể