Chàng trai thích ghép ảnh, vào vai nam chính MV Chi Pu đến sao Hollywood