Chàng trai nhại người nổi tiếng với thời trang 'cây nhà lá vườn'