Chàng trai 25 tuổi giữ chức Bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia