Chàng thợ khóa chia hết tiền cho người thân sau khi nhận jackpot 'khủng'