Chẳng nói thì ai biết những mỹ nhân này 'chẳng mặc gì' đi cổ vũ World Cup 2018