Chàng kỹ sư công nghệ lập trại gà Đông Tảo thu lợi 200 triệu đồng/tháng