Chán style bốc lửa, Quỳnh Anh Shyn mặc 'quần đua xe đạp' giống công nương Diana khẳng định độ sành mốt