Chân dung hai đối tượng xưng nhà báo tống tiền CSGT