Chấn động gian lận chấm thi ở Sơn La: Dữ liệu bài thi gốc bị 'mất tích'