Chấm thi ở Hòa Bình: “Quân của em không thể nào làm bậy được”