Chấm thi bất thường ở Hòa Bình: Ông Phó chủ tịch nói rất buồn