Chấm thi bất thường ở Hòa Bình: Lộ diện thêm 2 người liên quan