Chấm dứt hợp đồng với cô giáo bắt học sinh súc miệng bằng nước giẻ lau bảng