Chấm điểm Anh - Bỉ: Ngôi sao Hazard và nỗi thất vọng Lukaku