Cha nợ 7 triệu đồng tiền đóng góp, con bị Trưởng Công an xã liên tiếp 'phê xấu' vào hồ sơ