Cha khóc ngất đòi chết khi phát hiện con tử vong trong hồ đá