Cha giết con 5 tuổi, chôn xác tại nhà:'Sao nỡ ra tay ác với con tôi'