CEO của Atadi: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nên tỉnh táo 'buông bỏ' Trung Nguyên